Udbudsplan og -strategi

Har du lagt en plan for dine kommende udbud? Og har du dine medarbejdere med i din udbudsstrategi?

Til ordregivere tilbyder vi hjælp til udarbejdelse af udbudsplan. Med udgangspunkt i indkøbsanalysen, der synliggøre hvilke områder der er udbudspligtigt, laver vi en udbudsplan for året. Udbudsplanen blive lavet i samarbejde med jer, hvor vi får prioriteret udbuddene, både med fokus på hvornår de skal udbydes, men også i forhold til at få fordelt ressourcerne i organisationen ud på året. Via data fra indkøbsanalysen, vil udbudsplanen også indeholde estimeret gevinstpotentiale.

Det er en vigtig faktor for os, at jeres medarbejdere ikke bliver overbelastet i udbudsprocessen, men i stedet får frigjort den nødvendige tid til at deltage i udbuddet. Derfor bruger vi vores erfaring til at tidsestimere både vores egne timer, men også i forhold til estimeret tidsforbrug hos jeres medarbejdere pr. udbud. Dette skaber en synlighed for jeres organisation, til at planlægge balancen mellem jeres daglige drift og udbudsprocesser. Med en klar og tydelig udbudsplan, gør vi udbuddene mere overskuelige for alle involverede parter.