Udbudsprojekt

Mangler I interne ressourcer til et udbudsprojekt? Eller har du brug for eksterne øjne på dine udbud?

C. Hardam tilbyder specialiseret ekspertise, rådgivning og støtte igennem hele jeres udbudsprojekt, eller der hvor I lige har behovet. Vores fleksibilitet gør, at I som ordregiver kan kontakte os når behovet for ekstern rådgivning opstår.

Vores udbudsrådgivning kan hjælpe jer med at udvikle klare og præcise kravspecifikationer, lave markedsanalyse, der kortlægger markedstendenser og som kan maksimere konkurrencen. C. Hardam sikrer at udbudsdokumenterne er klare og præcise, samt opfylder juridiske og formelle krav.

I evalueringsprocessen assistere vi med at vurdere de indkommende tilbud ud fra evalueringsmodellen og om de lever op til de kravspecifikationen, samt dokumentere processen.

Vi tilbyder at agerer projektleder og koordinator på udbudsprojekterne, og tager ansvaret for at sikre fremdrift, styring af interessenter og udarbejdelse af en tidsplan i udbudsprojektet, der skal være med til at vi når de opsatte deadlines.

C. Hardam tilrettelægger og gennemfører udbudsprojekter indenfor alle udbudstyper, herunder EU-udbud, forretningsudviklingsprojekter med konkurrencepræget dialog, udbud med forhandling, innovationsudbud og udbud af partneringskontrakter.

Vi assisterer med implementering af kontrakter og forsøger at forbygge minimere misforståelser, så fagfolk og leverandørerne mødes og skaber fællesforståelse af kontraktens ordlyd. C. Hardam arbejder for brugbare og kommercielle kontrakter, der er til glæde og gavn for begge parter.