Udbudsprojekt

Mangler du hjælp eller ressourcer til et udbudsprojekt? Eller har du brug for eksterne øjne på dine udbud?

For ordregivere hjælper vi med rådgivning gennem hele udbudsprojektet, og kan træde til hvor som helst, der skulle være behov for rådgivning.

Vi tilrettelægger og gennemfører udbudsprojekter indenfor alle udbudstyper, herunder EU-udbud, forretningsudviklingsprojekter med konkurrencepræget dialog, udbud med forhandling, innovationsudbud og udbud af partneringskontrakter.

Vi rådgiver i, hvordan udbydere sikrer, at kontrakten opnår de bedste vilkår på kvalitet, bæredygtighed og pris. Desuden hjælper vi med tilbudsevaluering for at sikre, at alle får en fair behandling, og den rigtige tilbudsgiver vinder udbuddet.

Vi assisterer med implementering af kontrakten og minimere evt. misforståelser, så fagfolk og leverandørerne mødes og skaber fællesforståelse af kontraktens ordlyd.

Skulle der under eller efter tildeling af kontrakten indtræffe en konflikt mellem ordregiver og en eller flere tilbudsgivere, assisterer vi i mægling for at nå en enighed uden retslig instans.