Vi tilbyder

C.Hardam hjælper virksomheder med strategisk ledelse og forretningsudvikling, med fokus på offentlig og privat samhandel. Vi kigger på vores kunders værdikæde og sikrer, at forretningen matcher markedet.

Det kan handle om proceshåndtering af nye produkt- og ydelsesudviklinger. Og det kan handle om markedsundersøgelse og dialog for at afdække, om behovet for de nye ideer er til stede.

Vi har stor viden indenfor partnerskaber (OPP) og innovationspartnerskaber (OPI), og vi assisterer med salgsstrategi og forhandling. Vi hjælper vores kunder til at sikre succesfuld implementering af innovative tiltag i organisationen.

Vi hjælper virksomheden med dialog til kunden, og vi bidrager med forståelse af udbudsmaterialet og strategisk tilbudsskrivning. Det kan bidrage til øget ordreflow og omsætning.

Når en kontrakt er vundet, hjælper vi med implementering af kontrakten til alle led i forretningen, så der er en forståelse af opgaven, fra direktionen og ned til den udførende enhed. Det minimerer mulighed for bod, misligholdelse og i sidste ende kontraktbrud.

Skulle virksomheden komme i konflikt med kunden, mægler vi med fokus på fortsat samarbejde.

Vi tilbyder: