Kontrakt­styring

Får din organisation fuldt op på de kontrakter I indgår med jeres leverandører – eller er du i tvivl om kontraktens omfang passer til dit reelle forbrug?

Hos C. Hardam tilbyder vi opfølgning af indgåede kontrakter, hvor vi sikrer jer, at alt er som det skal være. Vi undersøger jeres kontrakter i dybden, og ser om faktureringen fra leverandøren stemmer overens med tilbudslisten, både pris- og omfangsmæssigt og sørger for at den aftalte prisreguleringen bliver fulgt.

Ved indgåede kontrakter, arrangere vi opfølgningsmøder, der er med til at sikre at alle parter har en klar forståelse af kontraktens ordlyd og evt. misligholdelser bliver påpeget og rettet til.

Hvis der i kontraktperioden opstår behov for kontraktændringer, kan vi bistå med at håndtere disse ændringer. C. Hardam kan stå for forhandlingen af ændringerne og sørge for den korrekte dokumentation af disse ændringer.

Ved opståede konflikter assistere vi ved at facilitere konfliktløsningen og kan fungere som mægler imellem de parterne i kontrakten.

Efter kontraktens udløb, kan vi hjælpe med at tilpasse omfanget af kommende kontrakter via vores indkøbsanalyser, og sikre at den nye kontrakt bliver tilpasset jeres behov både kommercielt og juridisk.