Professionel forhandling

Kender du dit forhandlingsgrundlag, sikrer du forhandling med tillid, eller bliver forhandlingen en “krigszone”?

Vi assisterer med planlægning og udførelse af forhandling med kunder eller leverandører. Vi udarbejder forhandlingsstrategier, så virksomheden vinder kontrakter med størst mulig fortjeneste.

I forhandlingsstrategien har vi fokus på forhandlingsøkonomi, og vi identificerer de rigtige forhandlingsvariabler. Vores udgangspunkt er altid at skabe tillid imellem parterne, og være kommunikationsledet, der skaber grobund for gode kontraktforløb.

Vi har stor ekspertise i gennemførelsen af forhandlinger, og har fokus på gensidig værdiskabelse, så begge parter tjener penge på kontrakterne. Det sikrer et bedre samarbejde og partnerskab både under kontraktforløbet og på længere sigt.

Vores store erfaring i forhandlingssituationer, vil kunne assistere jer igennem forhandlingsforløbet, så vi sikrer jer det bedste udgangspunkt ved kontraktstart.