Profes­sionel kontrakt­gennem­førelse

Er din virksomhed gearet til at udføre de vundne kontrakter, og til at undgå kontraktbrud og sikre mest muligt udbytte?

Vores kunder får assistance til at læse og forstå kontrakters ordlyd og til at sikre, at virksomhedens processer og værdikæde lever optimalt op til kravene, så de opnår bedst mulig indtjening.

Vi identificerer og gennemgår desuden faldgruber for at sikre, at kontrakten overholdes af begge parter. Det skal minimere risikoen for bod og uoverensstemmelser, og sikre at der ikke sker væsentlig misligholdelse, der kan føre til kontraktbrud og udelukkelse af offentlige kontrakter.

Hvis samarbejdet er problemfyldt, assisterer vi og skaber dialog mellem parterne. Vores fokus er på at løse eventuelle udfordringer, så samarbejdet kan videreføres i henhold til kontraktens ordlyd og uden retslig instans.

I disse problemfyldte situationer, er en af vores store styrker, at vi har erfaringer fra begge sider af forhandlingsbordet. Dette giver os en indsigt, der er til gavn for alle parter.