Strategi og forretnings­udvikling

Har din virksomhed for travlt med drift, så I glemmer at fokusere på strategi og forretningsudvikling?

C.Hardam hjælper med et servicetjek

C.Hardam hjælper med at strukturere og styre processen for vores kundes nye strategi. Vi sikrer, at strategiprocessen bliver designet til virksomheden, og vi udarbejder forslag til forretningsstrategi med analyser og sparring for at nå de strategiske målsætninger.

Vi hjælper med styring af processen for udarbejdelse af effektiviseringsstrategier og driftsoptimeringer. Her har vi fokus på at anvise udviklingsinitiativer, der sikrer den rigtige ressourceanvendelse, og vi anbefaler, hvor vores kunde kan forbedre kvaliteten i opgaveudførelsen.

Med vores ekspertise indenfor indkøb, udbud og privat og offentlig samhandel, kan vi oprette eller optimere jeres indkøbsorganisation, udforme indkøbs- og forhandlingspolitik og strategi, og bringe denne i drift med analyser og organisering af værdikæden. Desuden sikrer vi optimal kontraktstyring, så virksomheden sikres en organiseret og professionel indkøbsafdeling.

Vi hjælper med at etablere samarbejder mellem offentlige virksomheder. Det kan være formelle samarbejder, i form af shared service selskaber, eller uformelle samarbejder indenfor konkrete service- eller driftsydelser.

Til private virksomheder tilbyder vi ledelses- og organisationsudvikling, hvor vi hjælper virksomheden til at matche kundernes behov, og til at styre gennem projekter med forandringsledelse, så virksomheden bliver klar til fremtidens megatrends.