Vi tilbyder offentlige

Vores offentlige kunder tilbyder vi at hjælpe i hele udbudsprocessen. Det starter med indkøbsanalyse, hvor vi via Scamarkets platform, skaber et overblik og fundament til at udvikle en fælles udbudsplan og -strategi. Derefter tilbyder vi at stå for hele udbudsprojektet, herunder udbudsskrivelsen i samarbejde med jeres fagfolk.

I denne proces kan vi stå for opsætning af evt. markedsdialog, indsendelse af bekendtgørelser, opsætning af ESPD og uploading af dokumenter og bilag til udbuddet, via Comdias udbudsplatform.  Herefter kan vi stå for alt kommunikation med tilbudsgiverne, hvor vi efter endt tilbudsfrist, rådgiver i forhold til evalueringen af de indkommende tilbud. Vi udarbejder både en evalueringsrapport til intern brug, samt tildelingsbreve til tilbudsgiverne. Til sidst tilbyder vi kontraktstyring via Scanmarkets kontraktstyringsmodul, der skaber overblik over alle dine igangværende kontrakter, og samler alle dokumenter og oplysninger på kontrakten et sted.

Vi tilbyder offentlige: