Vi tilbyder ordregivere

Ordregivere tilbyder vi at rådgive fra A-Z i udbudsprocessen. Med vores indkøbsanalyse via Scamarkets platform, skabes der et overblik og fundament til at udvikle en fælles udbudsplan og -strategi. I udviklingen og implementeringen af udbudsplanen og -strategien assisterer vi med vores rådgivning, så du som ordregiver får sat dine udbud i system og får skabt et overblik.

Til udbuddene tilbyder vi at stå for hele udbudsprojektet eller rådgive på udvalgte områder. Vi har ekspertise inden for markedsdialog, indsendelse af bekendtgørelser, opsætning af ESPD, uploading af dokumenter og bilag til udbuddet. I tilbudsfasen tilbyder vi at stå for kommunikation med tilbudsgiverne, hvor vi efter endt tilbudsfrist, rådgiver i forhold til evalueringen af de indkommende tilbud. Vi udarbejder både en evalueringsrapport til intern brug, samt tildelingsbeslutninger til tilbudsgiverne. Efter endt udbud tilbyder vi kontraktstyring, via Scanmarkets kontraktstyringsmodul, der skaber overblik over alle dine igangværende kontrakter, og samler alle dokumenter og oplysninger på kontrakten et sted.