Referencer

“Vi får en professionel rådgivning af C. Hardam, der giver gode og relevante input til de udbud, som vi byder på. Vi er rigtig glade for samarbejdet.”

Christina Just - Managing Partner, Capax recruitment

                                                                           

”Jobcenter Faaborg-Midtfyn Kommune har samarbejdet med C. Hardam med det formål at gennemføre et processuelt korrekt EU-udbud. Vi oplever at være understøttet professionelt og vidende i udbudsprocessen.”

”Charlotte Hardam har fungeret som kompetent rådgiver og tovholder i processen med et omfangsrigt EU-udbud på fjernvarmeområdet – en rammeaftale på en halv milliard over en 4-årig periode. Vi har haft stort udbytte af Charlottes indsats, både i hendes funktion som udbudsjurist og som koordinator. Hun har guidet os sikkert gennem et komplekst projekt, hvor hun har bistået os med at sikre overholdelse af formkrav samt love og regler på området.
Herudover har Charlotte hjulpet os med at identificere, definere samt udforme vilkårene for vores aftaler. Hendes indsats har også betydet, at vi som ordregivere har sikret, at alle potentielle leverandører på lige vilkår har haft adgang til al information samt besvarelser på de udbudsspørgsmål, der har været.

Charlotte formår på fineste vis at holde overblik og styre indsatsen i forhold til processen, standarder og tidsfrister. Vi kan til hver en tid anbefale erhvervslivet at benytte sig af Charlotte Hardams ydelser.”

Claus Thorsen - Kunde- og økonomichef, Odsherred Forsyning

“Samarbejdet med C. Hardam har været produktivt og effektivt.

C. Hardam lavede et grundigt review af vores tilbud, der omfattede både form og indhold, således at tilbuddet var struktureret, velformuleret og præcist".

"Desuden fik vi nyttig sparring om både kvalitet og pris og sikrede ikke mindst, at alle formelle krav var overholdt. Vi har været særdeles tilfreds med samarbejdet.”

Bob Baltzer - Stifter og ejer, Atlanta Invest APS