For mange virksom­heder kan et offentligt udbud godt være en hård nød at knække

Kontakt os for professionel udbudsrådgivning

Book et møde

Vinderstrategier for succesfuld offentlig og privat samhandel

Offentlig og privat samhandel er i fokus, når C.Hardam hjælper ordregivere og tilbudsgivere med at få det bedst mulige resultat.

Det handler om mere end blot udbudsskrivning. Vi rådgiver om strategisk ledelse og forretnings­udvikling før og efter udbud, og vi ser på vores kundes værdikæde, så vi sikrer, at forretningen matcher markedet.

Rådgivning med et højt fagligt niveau og markedskendskab skaber forandring og synlige resultater for din virksomhed med innovative og situationsbestemte metoder - også på nye udbudsområder.

Vi har specialer i udbudsjura, forhandlingsteknik, projektledelse, indkøb, Lean og opbygning af organisationer og afdelinger. Læs mere under tilbudsgivere og ordregivere eller kontakt os.